OGŁOSZENIE na zamówienie w ramach RPOWS


W zwi±zku z realizacj± projektu pod nazw±: Poprawa poziomu technologicznego produkcji P.H.U. ‘’PROMESA’’ Sp. z o.o. Kielce – Zakład Stolarki Okiennej i Mebli Biurowych Włoszczowa, współfinansowanego przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa, Zarz±d P.H.U. ‘’PROMESA’’ Sp. z o.o. w Kielcach, zaprasza do składania ofert na zakup następuj±cych maszyn:

· Centrum obróbczego

· Okleiniarki

· Strugarki czterostronnej

· Piły formatuj±cej

· Odci±gu wiór

W celu uzyskania pełnej informacji o zamówieniu, wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

P.H.U. PROMESA Sp. z o. o.      

ul. Batalionów Chłopskich 77   

NIP 959-15-61-774

REGON 292696305

KRS 0000145417

Kapitał zakładowy: 2.000.000,00 PLN

25-671 Kielce

Telefon/fax: (041) 335-84-20, wew. 181, 182

Mobile: 519-517-476,    e-mail: promesa@promesa.kielce.pl, stolarnia@promesa.kielce.pl ,

Projekt: Poprawa poziomu technologicznego produkcji P.H.U. "PROMESA" Sp. z o.o. Kielce - Zakład Stolarki Okiennej i Mebli Biurowych Woszczowa jest współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 w budżetu państwa.
Made 2009 by Maximum Multimedia