Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013


Strona projketu: Wdrożenie systemu B2B klasy ERP integrującego procesy firmy Promesa z partnerami


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PROMESA SP. Z O.O.


Opis projektu

21.12.2012

PHU Promesa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  z siedzibą w  25-671 Kielcach, ul. Batalionów Chłopskich 77 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-053/12-00 w ramach działnia 8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospdoarka zrealizuje projekt  Wdrożenie systemu B2B klasy ERP integrującego procesy firmy Promesa z partnerami

Umowa zawarta w dniu  11.12.2012r.

Wartośc projektu: 3208305,26 zł

Projekt współfinansowany ze środkow publicznych

Informacji nt realizacji projektu: projekt@promesa.kielce.pl

4.08.2014r


W związku z realizacją projektu „Wdrożenie systemu B2B klasy ERP integrującego procesy firmy Promesa z partnerami” realizowanego w ramach Umowy UDA-POIG.08.02.00-26-053/12-00 zapraszamy firmy do składania ofert na realizację zadnia:
Testy funkcjonalne wewnętrzne całości systemu przed ostatecznym pełnym uruchomieniem sprawdzające działanie gotowego systemu procesów w zakresie zgodnym z dokumentacją. Szczegóły wymagań i opis zadania do wykonania znajdują się w dokumentacji do pobrania w siedzibie firmy.  

Termin składania ofert upływa 18.08.2014

18.08.2014r

W wyniku zapytania ofertowego  na realizację zadania: Testy funkcjonalne wewnętrzne całości systemu przed ostatecznym pełnym uruchomieniem

dla projektu „Wdrożenie systemu B2B klasy ERP integrującego procesy firmy Promesa z partnerami” realizwoanego w ramach Umowy UDA-POIG.08.02.00-26-053/12-00  wyłoniono wykonawcę zgodnie z zamieszczonym protokołem.

POBIERZ DOKUMENTY W FORMIE PDFArchiwum      

Kielce, 31.10.2014r


PHU Promesa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością   z siedzibą w  25-671 Kielcach, ul. Batalionów Chłopskich 77

na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-017/14 w ramach działania 8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zrealizuje projekt:

Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów - Promesa

 

Wartość projektu: 7 572 000,00 zł

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 5 300 400,00 zł

 

Kielce 3.11.2014r


W związku z realizacją projektu:

„Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów - Promesa”

realizowanego w ramach Umowy UDA-POIG.08.02.00-26-017/14 zapraszamy firmy do składania ofert w trybie zapytania o cenę na realizację zadania:

·        ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ, IDENTYFIKACJI I REORGANIZACJI PROCESÓW

·        DOSTAWY, REKONFIGURACJI I INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

·        TESTY FUNKCJONALNE SYSTEMU

·        SZKOLENIE PERSONELU Z OBSŁUGI SYSTEMU

 

Szczegóły wymagań i opis zadania do wykonania znajdują się w dokumentacji do pobrania w siedzibie firmy za pokwitowaniem.  

Termin składania ofert upływa 14.11.2014r. Wyniki zostaną ogłoszone 18.11.2014r.

 


W związku z realizacją projektu:

„Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów - Promesa”

realizowanego w ramach Umowy UDA-POIG.08.02.00-26-017/14 zapraszamy firmy do składania ofert w trybie zapytania o cenę na realizację zadania:

·        Koordynacja prac technologicznych Promesa w firmach sieci kooperantów

·        Koordynator technologiczny prac u partnera sieci

 

Szczegóły wymagań i opis zadania do wykonania znajdują się w dokumentacji do pobrania w siedzibie firmy za pokwitowaniem.  

Termin składania ofert upływa 14.11.2014r. Wyniki zostaną ogłoszone 18.11.2014r.

 


 

W związku z realizacją projektu:

„Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów - Promesa”

realizowanego w ramach Umowy UDA-POIG.08.02.00-26-017/14 zapraszamy firmy do składania ofert na realizację zadania:

·        Zakup wyposażenia serwerowni zgodnych ze specyfikacją

 

Szczegóły wymagań i opis zadania do wykonania znajdują się w dokumentacji do pobrania w siedzibie firmy za pokwitowaniem.  

Termin składania ofert upływa 14.11.2014r. Wyniki zostaną ogłoszone 18.11.2014r.

 

Kielce 18.11.2014r


W związku z realizacją projektu:

„Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów - Promesa”

realizowanego w ramach Umowy UDA-POIG.08.02.00-26-017/14  jako dostawcę zadań:

·        ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ, IDENTYFIKACJI I REORGANIZACJI PROCESÓW

·        DOSTAWY, REKONFIGURACJI I INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

·        TESTY FUNKCJONALNE SYSTEMU

·        SZKOLENIE PERSONELU Z OBSŁUGI SYSTEMU

wybrano firmę:

"NETTELEKOM GK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Poleska 44/13, 25-325 Kielce, KRS: 00000082297, NIP 6272400389

Szczegółowy protokół wyboru wykonawcy dostępny w siedzibie firmy dla uczestników postępowania.

 


W związku z realizacją projektu:

„Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów - Promesa”

realizowanego w ramach Umowy UDA-POIG.08.02.00-26-017/14  jako dostawcę zadań:

·        Koordynacja prac technologicznych Promesa w firmach sieci kooperantów

·        Koordynator technologiczny prac u partnera sieci

wybrano firmę:

Idealia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Malików 150D, 25-639 Kielce, KRS: 0000340808, NIP 9591879565

Szczegółowy protokół wyboru wykonawcy dostępny w siedzibie firmy dla uczestników postępowania.


 

W związku z realizacją projektu:

„Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów - Promesa”

realizowanego w ramach Umowy UDA-POIG.08.02.00-26-017/14  jako dostawcę zadań:

·        Zakup wyposażenia serwerowni zgodnych ze specyfikacją

wybrano firmę:

Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński

ul Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, NIP 657-16-93-086.

Szczegółowy protokół wyboru wykonawcy dostępny w siedzibie firmy dla uczestników postępowania.